Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Máj 2009
Generované 01-Jun-2009 03:22 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Máj 2009
Celkom zásahov 377
Celkom súborov 249
celkom strán 193
celkom návštev 126
Celkom kBytov 3390
Celkom jedinečných miest 100
Celkom jedinečných URL-iek 21
Celkom jedinečných odkazovačov 21
Celkom jedinečných Browsrov 34
. priem max
Zásahov za hodinu 0 14
Zásahov za deň 12 25
Súborov za deň 8 22
Stránok za deň 6 22
Miest za deň 3 9
Návštev za deň 4 11
kBytov za deň 109 430
Zásahy podľa kódu odpovede
Undefined response code 0.27% 1
Code 200 - OK 66.05% 249
Code 206 - Partial Content 0.27% 1
Code 304 - Not Modified 3.98% 15
Code 404 - Not Found 29.44% 111

Denné využitie za Máj 2009

Denné štatistiky za Máj 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 4 1.06% 3 1.20% 3 1.55% 3 2.38% 1 1.00% 36 1.07%
2 7 1.86% 5 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.00% 31 0.91%
3 25 6.63% 13 5.22% 9 4.66% 6 4.76% 7 7.00% 117 3.45%
4 3 0.80% 2 0.80% 2 1.04% 2 1.59% 3 3.00% 27 0.80%
5 10 2.65% 7 2.81% 7 3.63% 7 5.56% 5 5.00% 200 5.89%
6 21 5.57% 11 4.42% 8 4.15% 6 4.76% 6 6.00% 103 3.05%
7 13 3.45% 8 3.21% 6 3.11% 4 3.17% 4 4.00% 139 4.11%
8 18 4.77% 9 3.61% 8 4.15% 5 3.97% 4 4.00% 103 3.04%
9 16 4.24% 11 4.42% 12 6.22% 3 2.38% 2 2.00% 137 4.03%
10 5 1.33% 5 2.01% 5 2.59% 3 2.38% 3 3.00% 47 1.40%
11 19 5.04% 14 5.62% 10 5.18% 7 5.56% 7 7.00% 430 12.67%
12 17 4.51% 8 3.21% 5 2.59% 4 3.17% 7 7.00% 94 2.77%
13 23 6.10% 6 2.41% 5 2.59% 3 2.38% 8 8.00% 61 1.81%
14 14 3.71% 10 4.02% 8 4.15% 7 5.56% 5 5.00% 105 3.10%
15 13 3.45% 10 4.02% 9 4.66% 5 3.97% 7 7.00% 110 3.23%
16 17 4.51% 11 4.42% 9 4.66% 4 3.17% 5 5.00% 128 3.79%
17 2 0.53% 1 0.40% 1 0.52% 1 0.79% 1 1.00% 10 0.29%
18 10 2.65% 9 3.61% 7 3.63% 5 3.97% 5 5.00% 69 2.03%
19 17 4.51% 16 6.43% 9 4.66% 7 5.56% 8 8.00% 148 4.36%
20 25 6.63% 19 7.63% 15 7.77% 7 5.56% 9 9.00% 186 5.48%
21 3 0.80% 2 0.80% 2 1.04% 2 1.59% 3 3.00% 17 0.51%
22 4 1.06% 2 0.80% 1 0.52% 1 0.79% 3 3.00% 29 0.86%
23 3 0.80% 2 0.80% 1 0.52% 1 0.79% 3 3.00% 13 0.39%
24 9 2.39% 7 2.81% 6 3.11% 6 4.76% 4 4.00% 67 1.98%
25 15 3.98% 10 4.02% 8 4.15% 4 3.17% 8 8.00% 244 7.20%
26 11 2.92% 8 3.21% 5 2.59% 4 3.17% 6 6.00% 167 4.92%
27 25 6.63% 22 8.84% 22 11.40% 11 8.73% 9 9.00% 404 11.91%
28 12 3.18% 7 2.81% 3 1.55% 3 2.38% 7 7.00% 70 2.06%
29 8 2.12% 6 2.41% 5 2.59% 3 2.38% 5 5.00% 57 1.68%
30 3 0.80% 2 0.80% 1 0.52% 1 0.79% 2 2.00% 29 0.86%
31 5 1.33% 3 1.20% 1 0.52% 1 0.79% 2 2.00% 13 0.37%

Hodinové využitie za Máj 2009

Hodinové štatistiky za Máj 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 0 3 0.80% 0 3 1.20% 0 3 1.55% 1 19 0.58%
1 0 9 2.39% 0 6 2.41% 0 4 2.07% 2 62 1.83%
2 0 3 0.80% 0 2 0.80% 0 2 1.04% 1 25 0.74%
3 0 6 1.59% 0 4 1.61% 0 3 1.55% 4 120 3.53%
4 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.02%
5 0 9 2.39% 0 5 2.01% 0 6 3.11% 1 44 1.29%
6 0 3 0.80% 0 2 0.80% 0 2 1.04% 1 19 0.57%
7 0 9 2.39% 0 5 2.01% 0 4 2.07% 1 38 1.13%
8 0 27 7.16% 0 18 7.23% 0 14 7.25% 8 257 7.58%
9 0 28 7.43% 0 21 8.43% 0 14 7.25% 19 588 17.34%
10 0 11 2.92% 0 7 2.81% 0 5 2.59% 3 99 2.91%
11 0 20 5.31% 0 12 4.82% 0 9 4.66% 4 113 3.32%
12 0 30 7.96% 0 25 10.04% 0 18 9.33% 8 248 7.32%
13 0 21 5.57% 0 13 5.22% 0 9 4.66% 4 120 3.54%
14 0 13 3.45% 0 10 4.02% 0 7 3.63% 6 191 5.63%
15 0 18 4.77% 0 13 5.22% 0 12 6.22% 4 117 3.46%
16 0 17 4.51% 0 10 4.02% 0 7 3.63% 5 162 4.79%
17 0 16 4.24% 0 10 4.02% 0 7 3.63% 4 118 3.48%
18 0 11 2.92% 0 8 3.21% 0 4 2.07% 8 263 7.75%
19 0 10 2.65% 0 6 2.41% 0 6 3.11% 2 69 2.05%
20 0 15 3.98% 0 11 4.42% 0 6 3.11% 3 92 2.73%
21 0 27 7.16% 0 16 6.43% 0 15 7.77% 7 205 6.06%
22 1 42 11.14% 0 29 11.65% 0 26 13.47% 9 288 8.51%
23 0 27 7.16% 0 13 5.22% 0 10 5.18% 4 132 3.88%

Naj 19 z 21 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 175 46.42% 1813 53.48% /
2 30 7.96% 15 0.45% /ZakazNahrat.js
3 4 1.06% 98 2.89% /access/usage_200903.html
4 3 0.80% 22 0.66% /access/
5 3 0.80% 15 0.45% /access/ctry_usage_200903.png
6 3 0.80% 11 0.32% /access/daily_usage_200901.png
7 2 0.53% 7 0.20% /access/daily_usage_200810.png
8 2 0.53% 0 0.00% /access/usage_200810.html
9 2 0.53% 164 4.83% /access/usage_200811.html
10 2 0.53% 91 2.68% /access/usage_200812.html
11 2 0.53% 182 5.38% /access/usage_200901.html
12 2 0.53% 159 4.70% /access/usage_200905.html
13 1 0.27% 5 0.14% /access/ctry_usage_200901.png
14 1 0.27% 4 0.11% /access/daily_usage_200812.png
15 1 0.27% 4 0.12% /access/daily_usage_200903.png
16 1 0.27% 4 0.12% /access/daily_usage_200904.png
17 1 0.27% 2 0.06% /access/hourly_usage_200812.png
18 1 0.27% 2 0.07% /access/hourly_usage_200903.png
19 1 0.27% 92 2.70% /access/usage_200902.html

Naj 10 z 21 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 175 46.42% 1813 53.48% /
2 2 0.53% 182 5.38% /access/usage_200901.html
3 2 0.53% 164 4.83% /access/usage_200811.html
4 2 0.53% 159 4.70% /access/usage_200905.html
5 4 1.06% 98 2.89% /access/usage_200903.html
6 1 0.27% 92 2.70% /access/usage_200902.html
7 2 0.53% 91 2.68% /access/usage_200812.html
8 3 0.80% 22 0.66% /access/
9 3 0.80% 15 0.45% /access/ctry_usage_200903.png
10 30 7.96% 15 0.45% /ZakazNahrat.js

Naj 9 z 9 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 175 46.42% 110 87.30% /
2 4 1.06% 4 3.17% /access/usage_200903.html
3 3 0.80% 3 2.38% /access/
4 2 0.53% 2 1.59% /access/usage_200810.html
5 2 0.53% 2 1.59% /access/usage_200812.html
6 2 0.53% 2 1.59% /access/usage_200905.html
7 2 0.53% 1 0.79% /access/usage_200811.html
8 2 0.53% 1 0.79% /access/usage_200901.html
9 1 0.27% 1 0.79% /access/usage_200902.html

Naj 9 z 9 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 175 46.42% 108 86.40% /
2 3 0.80% 3 2.40% /access/
3 4 1.06% 3 2.40% /access/usage_200903.html
4 2 0.53% 2 1.60% /access/usage_200810.html
5 2 0.53% 2 1.60% /access/usage_200811.html
6 2 0.53% 2 1.60% /access/usage_200812.html
7 2 0.53% 2 1.60% /access/usage_200901.html
8 2 0.53% 2 1.60% /access/usage_200905.html
9 1 0.27% 1 0.80% /access/usage_200902.html

Naj 30 z 100 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 33 8.75% 19 7.63% 197 5.80% 17 13.49% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
2 26 6.90% 14 5.62% 385 11.36% 16 12.70% llf531298.crawl.yahoo.net
3 14 3.71% 3 1.20% 33 0.99% 1 0.79% adsl-dyn-79.95-102-27.t-com.sk
4 13 3.45% 10 4.02% 127 3.75% 1 0.79% icm218137-orange.orange.sk
5 11 2.92% 4 1.61% 51 1.51% 2 1.59% chello089173054058.chello.sk
6 10 2.65% 6 2.41% 51 1.52% 3 2.38% 195-146-149-226.telecom.sk
7 10 2.65% 10 4.02% 104 3.07% 1 0.79% loft1293.serverloft.de
8 10 2.65% 3 1.20% 34 0.99% 2 1.59% rev-195-91-79-198.t-mobile.sk
9 9 2.39% 9 3.61% 80 2.36% 4 3.17% dsl-static-182.195-146-150.telecom.sk
10 7 1.86% 5 2.01% 44 1.29% 1 0.79% adsl-d0.84-47-92.t-com.sk
11 7 1.86% 6 2.41% 69 2.04% 1 0.79% adsl-d2.84-47-111.t-com.sk
12 7 1.86% 5 2.01% 118 3.47% 1 0.79% chello089173076253.chello.sk
13 6 1.59% 3 1.20% 42 1.24% 1 0.79% 217.12.51.134
14 6 1.59% 5 2.01% 39 1.16% 1 0.79% 93.184.65.3
15 6 1.59% 2 0.80% 11 0.33% 1 0.79% adsl-dyn93.91-127-94.t-com.sk
16 6 1.59% 4 1.61% 44 1.29% 4 3.17% llf531172.crawl.yahoo.net
17 5 1.33% 5 2.01% 49 1.44% 1 0.79% 195.49.191.71
18 5 1.33% 5 2.01% 48 1.40% 1 0.79% 87.244.199.111
19 5 1.33% 4 1.61% 51 1.50% 1 0.79% adsl-dyn101.78-98-136.t-com.sk
20 5 1.33% 4 1.61% 41 1.20% 1 0.79% adsl-dyn213.78-99-176.t-com.sk
21 5 1.33% 0 0.00% 2 0.05% 0 0.00% chello085216186176.chello.sk
22 5 1.33% 0 0.00% 2 0.05% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
23 5 1.33% 4 1.61% 31 0.92% 1 0.79% icm10-orange.orange.sk
24 4 1.06% 3 1.20% 37 1.09% 1 0.79% 85-23-66-89-korvensuora-r1.suomi.net
25 4 1.06% 1 0.40% 10 0.31% 1 0.79% 85.237.25.42
26 4 1.06% 2 0.80% 12 0.36% 1 0.79% adsl-dyn-110.95-102-37.t-com.sk
27 4 1.06% 3 1.20% 12 0.36% 1 0.79% chello089173022008.chello.sk
28 4 1.06% 4 1.61% 41 1.21% 1 0.79% chello089173137073.chello.sk
29 4 1.06% 3 1.20% 17 0.49% 1 0.79% crawl-66-249-71-130.googlebot.com
30 4 1.06% 4 1.61% 38 1.12% 1 0.79% edunet-static-89.87-197-18.telecom.sk

Naj 10 z 100 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 26 6.90% 14 5.62% 385 11.36% 16 12.70% llf531298.crawl.yahoo.net
2 1 0.27% 1 0.40% 199 5.88% 0 0.00% web1.freeserver.sk
3 33 8.75% 19 7.63% 197 5.80% 17 13.49% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
4 2 0.53% 2 0.80% 180 5.30% 1 0.79% adsl-dyn246.78-98-127.t-com.sk
5 13 3.45% 10 4.02% 127 3.75% 1 0.79% icm218137-orange.orange.sk
6 7 1.86% 5 2.01% 118 3.47% 1 0.79% chello089173076253.chello.sk
7 10 2.65% 10 4.02% 104 3.07% 1 0.79% loft1293.serverloft.de
8 2 0.53% 1 0.40% 102 3.01% 1 0.79% www.slovakradio.sk
9 3 0.80% 2 0.80% 102 3.01% 2 1.59% llf531353.crawl.yahoo.net
10 9 2.39% 9 3.61% 80 2.36% 4 3.17% dsl-static-182.195-146-150.telecom.sk

Naj 13 z 21 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 25 6.63% http://www.google.sk/search
2 4 1.06% http://www.google.com/search
3 3 0.80% http://www.whois.sc/
4 2 0.53% http://209.85.129.132/search
5 2 0.53% http://naj.sk/Web/39500/
6 1 0.27% http://images.google.com/imgres
7 1 0.27% http://majestic12.co.uk/bot.php
8 1 0.27% http://search.centrum.sk/fulltext/
9 1 0.27% http://whois.domwww.kamnaweekend.sk 217.119.125.178 - - [06/May/2009:01:41:48 +0200]
10 1 0.27% http://www.chimehost.com
11 1 0.27% http://www.google.com/cse
12 1 0.27% http://www.goowww.lmjsalamander.sk 78.99.81.144 - - [05/May/2009:13:48:10 +0200]
13 1 0.27% http://www.proofofreincarnation.com/

Naj 20 z 20 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 13.33% manzelska poradna
2 4 13.33% manŞelskå poradňa
3 3 10.00% manĹželskĂŠ poradenstvo
4 2 6.67% manzelske poradenstvo v bratislave
5 2 6.67% manzelske poradne lc
6 1 3.33% asociacia poradcov a socialnych pracovnikov
7 1 3.33% manzelska poradna site:.sk
8 1 3.33% manĹželskĂĄ poradna site:.sk
9 1 3.33% manŞelskå poradňa - kontakt
10 1 3.33% manĹželskĂŠ a rodinne poradenstvo
11 1 3.33% manĹželskĂŠ problĂŠmy
12 1 3.33% manĹželskĂŠ rozvody v grafoch
13 1 3.33% mgr Äžubica tomĂĄnkovĂĄ
14 1 3.33% peter krakornik
15 1 3.33% rodinne vztahy sk
16 1 3.33% rodinnĂŠ poradenstvo
17 1 3.33% rodinnĂ˝ poradca
18 1 3.33% tomånkovå Ľubica
19 1 3.33% www.manzelska poradna.sk
20 1 3.33% www.manzelskaporadna.sk

Naj 15 z 34 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 145 38.46% Mozilla/5.0
2 57 15.12% MSIE 7.0
3 40 10.61% MSIE 6.0
4 23 6.10% Googlebot/2.1
5 22 5.84% Yahoo! Slurp/3.0
6 18 4.77% Yahoo! Slurp
7 11 2.92% Googlebot-Image/1.0
8 10 2.65% Shelob (shelob@gmx.net)
9 6 1.59% Jyxobot/1
10 5 1.33% Opera 9.6
11 4 1.06% MJ12bot/v1.2
12 4 1.06% Win16
13 3 0.80% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
14 3 0.80% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 2 0.53% ElbiaScan BETA ( http://www.elbiascan.sk/ )

Využitie podľa krajiny Máj 2009

Naj 10 z 10 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 204 54.11% 140 56.22% 1924 56.75% Slovenska republika
2 54 14.32% 27 10.84% 275 8.12% Komercna (com)
3 47 12.47% 28 11.24% 618 18.24% Siet (net)
4 45 11.94% 34 13.65% 361 10.64% Nezistena/neznama
5 12 3.18% 11 4.42% 105 3.10% Nemecko
6 5 1.33% 5 2.01% 58 1.71% Ceska republika
7 4 1.06% 3 1.20% 29 0.85% Ruska federacia
8 4 1.06% 1 0.40% 10 0.31% Seychelles
9 1 0.27% 1 0.40% 9 0.28% Generic TLD (info)
10 1 0.27% 0 0.00% 0 0.01% Slovinsko


Generated by Webalizer Version 2.21