Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Júl 2009
Generované 01-Aug-2009 03:27 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Júl 2009
Celkom zásahov 1605
Celkom súborov 989
celkom strán 670
celkom návštev 263
Celkom kBytov 11717
Celkom jedinečných miest 196
Celkom jedinečných URL-iek 39
Celkom jedinečných odkazovačov 36
Celkom jedinečných Browsrov 27
. priem max
Zásahov za hodinu 2 48
Zásahov za deň 51 100
Súborov za deň 31 72
Stránok za deň 21 40
Miest za deň 6 17
Návštev za deň 8 15
kBytov za deň 378 949
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 61.62% 989
Code 206 - Partial Content 0.37% 6
Code 304 - Not Modified 4.92% 79
Code 404 - Not Found 33.08% 531

Denné využitie za Júl 2009

Denné štatistiky za Júl 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 51 3.18% 34 3.44% 26 3.88% 10 3.80% 12 6.12% 356 3.04%
2 31 1.93% 19 1.92% 11 1.64% 7 2.66% 8 4.08% 271 2.31%
3 90 5.61% 42 4.25% 28 4.18% 9 3.42% 10 5.10% 432 3.69%
4 64 3.99% 22 2.22% 17 2.54% 4 1.52% 5 2.55% 289 2.46%
5 42 2.62% 26 2.63% 19 2.84% 7 2.66% 6 3.06% 322 2.75%
6 62 3.86% 40 4.04% 24 3.58% 12 4.56% 13 6.63% 501 4.28%
7 42 2.62% 27 2.73% 21 3.13% 4 1.52% 5 2.55% 374 3.19%
8 67 4.17% 42 4.25% 33 4.93% 11 4.18% 11 5.61% 434 3.70%
9 58 3.61% 42 4.25% 27 4.03% 9 3.42% 10 5.10% 429 3.67%
10 24 1.50% 14 1.42% 8 1.19% 6 2.28% 8 4.08% 204 1.74%
11 21 1.31% 8 0.81% 7 1.04% 6 2.28% 6 3.06% 88 0.75%
12 18 1.12% 11 1.11% 7 1.04% 3 1.14% 3 1.53% 110 0.94%
13 76 4.74% 55 5.56% 39 5.82% 12 4.56% 12 6.12% 645 5.51%
14 100 6.23% 48 4.85% 39 5.82% 11 4.18% 9 4.59% 497 4.24%
15 30 1.87% 14 1.42% 9 1.34% 7 2.66% 8 4.08% 229 1.96%
16 85 5.30% 52 5.26% 32 4.78% 15 5.70% 16 8.16% 587 5.01%
17 32 1.99% 17 1.72% 9 1.34% 5 1.90% 6 3.06% 186 1.59%
18 33 2.06% 17 1.72% 12 1.79% 8 3.04% 8 4.08% 250 2.13%
19 36 2.24% 22 2.22% 14 2.09% 7 2.66% 7 3.57% 223 1.90%
20 55 3.43% 34 3.44% 24 3.58% 15 5.70% 14 7.14% 437 3.73%
21 22 1.37% 11 1.11% 7 1.04% 6 2.28% 5 2.55% 106 0.90%
22 96 5.98% 72 7.28% 40 5.97% 12 4.56% 13 6.63% 949 8.10%
23 30 1.87% 25 2.53% 16 2.39% 4 1.52% 5 2.55% 314 2.68%
24 38 2.37% 32 3.24% 20 2.99% 4 1.52% 6 3.06% 373 3.18%
25 26 1.62% 14 1.42% 10 1.49% 5 1.90% 7 3.57% 148 1.26%
26 56 3.49% 40 4.04% 27 4.03% 10 3.80% 10 5.10% 470 4.02%
27 91 5.67% 65 6.57% 40 5.97% 15 5.70% 17 8.67% 746 6.37%
28 29 1.81% 20 2.02% 16 2.39% 6 2.28% 5 2.55% 215 1.83%
29 61 3.80% 33 3.34% 24 3.58% 8 3.04% 10 5.10% 348 2.97%
30 80 4.98% 53 5.36% 40 5.97% 13 4.94% 13 6.63% 695 5.93%
31 59 3.68% 38 3.84% 24 3.58% 12 4.56% 13 6.63% 490 4.19%

Hodinové využitie za Júl 2009

Hodinové štatistiky za Júl 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 0 22 1.37% 0 10 1.01% 0 8 1.19% 3 101 0.86%
1 0 20 1.25% 0 16 1.62% 0 15 2.24% 9 278 2.37%
2 0 7 0.44% 0 5 0.51% 0 4 0.60% 2 57 0.48%
3 0 20 1.25% 0 10 1.01% 0 7 1.04% 6 174 1.49%
4 0 20 1.25% 0 6 0.61% 0 5 0.75% 5 141 1.21%
5 0 18 1.12% 0 12 1.21% 0 3 0.45% 2 60 0.51%
6 0 14 0.87% 0 4 0.40% 0 3 0.45% 1 35 0.30%
7 1 32 1.99% 0 20 2.02% 0 12 1.79% 9 278 2.38%
8 2 83 5.17% 1 58 5.86% 1 41 6.12% 19 601 5.13%
9 3 103 6.42% 1 52 5.26% 1 33 4.93% 24 745 6.35%
10 3 101 6.29% 2 63 6.37% 1 37 5.52% 23 708 6.05%
11 4 128 7.98% 2 86 8.70% 1 54 8.06% 32 988 8.43%
12 2 91 5.67% 2 71 7.18% 1 51 7.61% 25 781 6.67%
13 3 94 5.86% 2 77 7.79% 1 49 7.31% 26 795 6.79%
14 3 118 7.35% 2 78 7.89% 1 45 6.72% 28 875 7.47%
15 1 60 3.74% 1 38 3.84% 0 28 4.18% 15 476 4.06%
16 2 66 4.11% 1 50 5.06% 1 37 5.52% 16 503 4.29%
17 1 36 2.24% 0 16 1.62% 0 13 1.94% 8 252 2.15%
18 1 58 3.61% 1 41 4.15% 0 30 4.48% 16 495 4.22%
19 1 41 2.55% 0 14 1.42% 0 12 1.79% 5 144 1.23%
20 3 112 6.98% 2 63 6.37% 1 43 6.42% 26 800 6.83%
21 4 139 8.66% 2 78 7.89% 1 54 8.06% 29 893 7.62%
22 4 150 9.35% 2 75 7.58% 1 55 8.21% 29 894 7.63%
23 2 72 4.49% 1 46 4.65% 1 31 4.63% 21 643 5.49%

Naj 30 z 39 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 643 40.06% 6415 54.75% /
2 160 9.97% 82 0.70% /ZakazNahrat.js
3 6 0.37% 10 0.09% /access/daily_usage_200810.png
4 5 0.31% 43 0.37% /access/
5 5 0.31% 5 0.04% /access/ctry_usage_200904.png
6 5 0.31% 6 0.05% /access/hourly_usage_200901.png
7 5 0.31% 536 4.58% /access/usage_200905.html
8 4 0.25% 13 0.11% /access/ctry_usage_200810.png
9 4 0.25% 17 0.14% /access/ctry_usage_200812.png
10 4 0.25% 9 0.08% /access/ctry_usage_200901.png
11 4 0.25% 11 0.09% /access/daily_usage_200902.png
12 4 0.25% 2 0.02% /access/hourly_usage_200904.png
13 4 0.25% 365 3.11% /access/usage_200901.html
14 3 0.19% 16 0.14% /access/ctry_usage_200902.png
15 3 0.19% 13 0.12% /access/ctry_usage_200906.png
16 3 0.19% 7 0.06% /access/daily_usage_200812.png
17 3 0.19% 7 0.06% /access/daily_usage_200901.png
18 3 0.19% 12 0.11% /access/daily_usage_200906.png
19 3 0.19% 4 0.03% /access/hourly_usage_200810.png
20 3 0.19% 4 0.04% /access/hourly_usage_200812.png
21 3 0.19% 4 0.04% /access/hourly_usage_200902.png
22 3 0.19% 355 3.03% /access/usage_200906.html
23 2 0.12% 4 0.04% /access/ctry_usage_200811.png
24 2 0.12% 10 0.08% /access/ctry_usage_200905.png
25 2 0.12% 3 0.03% /access/daily_usage_200811.png
26 2 0.12% 0 0.00% /access/daily_usage_200903.png
27 2 0.12% 4 0.03% /access/daily_usage_200904.png
28 2 0.12% 4 0.03% /access/daily_usage_200905.png
29 2 0.12% 2 0.02% /access/hourly_usage_200905.png
30 2 0.12% 5 0.04% /access/hourly_usage_200906.png

Naj 10 z 39 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 643 40.06% 6415 54.75% /
2 5 0.31% 536 4.58% /access/usage_200905.html
3 4 0.25% 365 3.11% /access/usage_200901.html
4 3 0.19% 355 3.03% /access/usage_200906.html
5 2 0.12% 196 1.67% /access/usage_200903.html
6 2 0.12% 182 1.55% /access/usage_200812.html
7 2 0.12% 165 1.41% /access/usage_200810.html
8 1 0.06% 107 0.91% /access/usage_200904.html
9 1 0.06% 92 0.78% /access/usage_200902.html
10 160 9.97% 82 0.70% /ZakazNahrat.js

Naj 10 z 10 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 643 40.06% 241 91.63% /
2 5 0.31% 5 1.90% /access/usage_200905.html
3 5 0.31% 4 1.52% /access/
4 4 0.25% 3 1.14% /access/usage_200901.html
5 3 0.19% 3 1.14% /access/usage_200906.html
6 2 0.12% 2 0.76% /access/usage_200810.html
7 2 0.12% 2 0.76% /access/usage_200903.html
8 2 0.12% 1 0.38% /access/usage_200812.html
9 1 0.06% 1 0.38% /access/usage_200902.html
10 1 0.06% 1 0.38% /access/usage_200904.html

Naj 9 z 9 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 643 40.06% 242 92.37% /
2 5 0.31% 5 1.91% /access/
3 5 0.31% 5 1.91% /access/usage_200905.html
4 4 0.25% 3 1.15% /access/usage_200901.html
5 2 0.12% 2 0.76% /access/usage_200903.html
6 3 0.19% 2 0.76% /access/usage_200906.html
7 2 0.12% 1 0.38% /access/usage_200810.html
8 2 0.12% 1 0.38% /access/usage_200812.html
9 1 0.06% 1 0.38% /access/usage_200902.html

Naj 30 z 196 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 151 9.41% 45 4.55% 475 4.06% 3 1.14% a36.levonet.le.cust.gts.sk
2 52 3.24% 11 1.11% 254 2.16% 6 2.28% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
3 30 1.87% 19 1.92% 228 1.94% 4 1.52% crawl-66-249-65-141.googlebot.com
4 27 1.68% 0 0.00% 5 0.05% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
5 27 1.68% 21 2.12% 262 2.23% 4 1.52% dial-95-105-156-218-orange.orange.sk
6 26 1.62% 20 2.02% 213 1.82% 2 0.76% adsl-dyn226.78-99-209.t-com.sk
7 22 1.37% 5 0.51% 54 0.46% 1 0.38% ext08.slovakradio.sk
8 22 1.37% 21 2.12% 264 2.25% 4 1.52% imc1.allianzsp.sk
9 22 1.37% 13 1.31% 156 1.33% 2 0.76% nobody.formin.fi
10 18 1.12% 5 0.51% 253 2.16% 5 1.90% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
11 18 1.12% 15 1.52% 146 1.25% 1 0.38% vnet-217.73.21.110.vnet.sk
12 16 1.00% 5 0.51% 52 0.44% 1 0.38% adsl-dyn127.78-99-34.t-com.sk
13 16 1.00% 15 1.52% 150 1.28% 1 0.38% adsl-dyn195.91-127-69.t-com.sk
14 16 1.00% 11 1.11% 112 0.95% 2 0.76% dial-78-141-86-31-orange.orange.sk
15 15 0.93% 7 0.71% 68 0.58% 1 0.38% dial-213-151-217-170.orange.sk
16 15 0.93% 11 1.11% 113 0.96% 2 0.76% orange-test-228-193.orange.sk
17 14 0.87% 10 1.01% 108 0.92% 1 0.38% adsl-dyn173.78-99-98.t-com.sk
18 14 0.87% 8 0.81% 81 0.69% 2 0.76% icm10-orange.orange.sk
19 14 0.87% 10 1.01% 100 0.85% 1 0.38% ip-217-31-32-250.dsidata.sk
20 13 0.81% 7 0.71% 78 0.67% 1 0.38% 188-112-75-172.3pp.slovanet.sk
21 13 0.81% 9 0.91% 95 0.81% 8 3.04% b3091081.crawl.yahoo.net
22 13 0.81% 9 0.91% 169 1.45% 1 0.38% chello217023246123.chello.sk
23 13 0.81% 9 0.91% 90 0.77% 1 0.38% f143-218.opera-mini.net
24 13 0.81% 10 1.01% 114 0.97% 2 0.76% ge0-0-11-0.core-2.ba.vnet.sk
25 13 0.81% 11 1.11% 110 0.94% 1 0.38% host-95-170-245-126.sk
26 12 0.75% 7 0.71% 80 0.68% 1 0.38% 81.19.4.122
27 12 0.75% 7 0.71% 71 0.61% 1 0.38% adsl-dyn162.78-99-198.t-com.sk
28 12 0.75% 11 1.11% 116 0.99% 1 0.38% adsl-dyn38.78-98-71.t-com.sk
29 12 0.75% 8 0.81% 81 0.69% 1 0.38% chello085216133162.chello.sk
30 12 0.75% 12 1.21% 126 1.08% 1 0.38% ekoiuventa.iuventa.sk

Naj 10 z 196 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 151 9.41% 45 4.55% 475 4.06% 3 1.14% a36.levonet.le.cust.gts.sk
2 22 1.37% 21 2.12% 264 2.25% 4 1.52% imc1.allianzsp.sk
3 27 1.68% 21 2.12% 262 2.23% 4 1.52% dial-95-105-156-218-orange.orange.sk
4 52 3.24% 11 1.11% 254 2.16% 6 2.28% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
5 18 1.12% 5 0.51% 253 2.16% 5 1.90% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
6 30 1.87% 19 1.92% 228 1.94% 4 1.52% crawl-66-249-65-141.googlebot.com
7 26 1.62% 20 2.02% 213 1.82% 2 0.76% adsl-dyn226.78-99-209.t-com.sk
8 5 0.31% 3 0.30% 208 1.78% 2 0.76% crawler5107.ask.com
9 13 0.81% 9 0.91% 169 1.45% 1 0.38% chello217023246123.chello.sk
10 11 0.69% 10 1.01% 163 1.39% 1 0.38% 195.234.38.12

Naj 22 z 36 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 109 6.79% http://www.google.sk/search
2 18 1.12% http://www.google.com/search
3 10 0.62% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
4 5 0.31% http://www.whois.sc/
5 3 0.19% http://209.85.135.132/search
6 2 0.12% http://naj.sk/Web/39500/
7 2 0.12% http://search.centrum.sk/fulltext/
8 2 0.12% http://search.incredimail.com/
9 2 0.12% http://www.chimehost.com/web_hosting/web_hosting_plan2.html
10 1 0.06% http://old.zoznam.sk/hladaj
11 1 0.06% http://search.sweetim.com/search.asp
12 1 0.06% http://search1.seznam.cz/google
13 1 0.06% http://uk.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch
14 1 0.06% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
15 1 0.06% http://www.e-katalog.sk
16 1 0.06% http://www.google.com.mx/search
17 1 0.06% http://www.google.com/m
18 1 0.06% http://www.google.fr/search
19 1 0.06% http://www.google.sk./search
20 1 0.06% http://www.google.sk/cse
21 1 0.06% http://www.google.sk/custom
22 1 0.06% http://www.wnw.sk/

Naj 20 z 44 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 51 38.64% manŞelskå poradňa
2 26 19.70% manzelska poradna
3 6 4.55% manzelska poradna bratislava
4 4 3.03% manŞelskå poradňa bratislava
5 3 2.27% manĹželskĂŠ poradenstvo
6 2 1.52% manzelska poradna www.manzelskaporadna.sk
7 2 1.52% manĹželskĂĄ poradna
8 2 1.52% mgr. lubica tomankovĂĄ
9 1 0.76% 3d21.demax.sk
10 1 0.76% 85.248.94.4
11 1 0.76% asociacia manŞelských a rodinných poradcov
12 1 0.76% asociacia psychologických poradcov
13 1 0.76% coachingplus tréning rodičovských
14 1 0.76% fakulty psychologie a manzelskeho poradenstva
15 1 0.76% fyzickĂŠ a psych zdravie ako etickĂĄ hodnota
16 1 0.76% ivan valkovic
17 1 0.76% ivan valkovič
18 1 0.76% lubica tomankova
19 1 0.76% lubica tomankovĂĄ
20 1 0.76% manzelska poradna v po

Naj 15 z 27 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 737 45.92% Mozilla/5.0
2 220 13.71% MSIE 6.0
3 208 12.96% MSIE 7.0
4 119 7.41% MSIE 8.0
5 71 4.42% Googlebot-Image/1.0
6 43 2.68% Yahoo! Slurp/3.0
7 40 2.49% Opera 9.6
8 36 2.24% Yahoo! Slurp
9 29 1.81% Googlebot/2.1
10 14 0.87% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 13 0.81% Opera 8.0
12 11 0.69% Win16
13 10 0.62% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
14 8 0.50% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 7 0.44% Ask Jeeves/Teoma

Využitie podľa krajiny Júl 2009

Naj 16 z 16 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 1097 68.35% 718 72.60% 7916 67.56% Slovenska republika
2 156 9.72% 48 4.85% 1156 9.87% Komercna (com)
3 151 9.41% 105 10.62% 1209 10.32% Nezistena/neznama
4 104 6.48% 59 5.97% 619 5.28% Siet (net)
5 22 1.37% 13 1.31% 156 1.33% Finsko
6 11 0.69% 9 0.91% 96 0.82% Nemecko
7 11 0.69% 5 0.51% 48 0.41% Ruska federacia
8 10 0.62% 6 0.61% 61 0.52% Madarsko
9 10 0.62% 5 0.51% 48 0.41% Seychelles
10 8 0.50% 7 0.71% 70 0.60% Svajciarsko
11 7 0.44% 6 0.61% 58 0.49% Ceska republika
12 5 0.31% 4 0.40% 40 0.35% Rakusko
13 5 0.31% 4 0.40% 102 0.87% Mexiko
14 4 0.25% 2 0.20% 19 0.16% Neziskova organizacia (org)
15 3 0.19% 3 0.30% 11 0.10% Zastaralo Arpanet (arpa)
16 1 0.06% 1 0.10% 107 0.92% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21