Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: September 2009
Generované 01-Oct-2009 03:01 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2009
Celkom zásahov 2091
Celkom súborov 1413
celkom strán 1032
celkom návštev 367
Celkom kBytov 17241
Celkom jedinečných miest 253
Celkom jedinečných URL-iek 44
Celkom jedinečných odkazovačov 31
Celkom jedinečných Browsrov 28
. priem max
Zásahov za hodinu 2 84
Zásahov za deň 69 201
Súborov za deň 47 137
Stránok za deň 34 129
Miest za deň 8 20
Návštev za deň 12 22
kBytov za deň 575 1318
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 67.58% 1413
Code 206 - Partial Content 0.14% 3
Code 304 - Not Modified 4.83% 101
Code 404 - Not Found 27.45% 574

Denné využitie za September 2009

Denné štatistiky za September 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 71 3.40% 46 3.26% 29 2.81% 10 2.72% 10 3.95% 596 3.46%
2 64 3.06% 44 3.11% 26 2.52% 16 4.36% 15 5.93% 530 3.07%
3 53 2.53% 39 2.76% 30 2.91% 14 3.81% 13 5.14% 499 2.89%
4 58 2.77% 41 2.90% 30 2.91% 10 2.72% 10 3.95% 497 2.88%
5 36 1.72% 21 1.49% 15 1.45% 7 1.91% 8 3.16% 315 1.83%
6 46 2.20% 26 1.84% 17 1.65% 9 2.45% 10 3.95% 375 2.18%
7 78 3.73% 59 4.18% 45 4.36% 18 4.90% 15 5.93% 1087 6.31%
8 57 2.73% 46 3.26% 28 2.71% 15 4.09% 14 5.53% 617 3.58%
9 70 3.35% 42 2.97% 33 3.20% 19 5.18% 19 7.51% 501 2.90%
10 38 1.82% 23 1.63% 18 1.74% 10 2.72% 9 3.56% 349 2.02%
11 77 3.68% 63 4.46% 40 3.88% 11 3.00% 14 5.53% 627 3.64%
12 31 1.48% 19 1.34% 15 1.45% 7 1.91% 7 2.77% 190 1.10%
13 42 2.01% 21 1.49% 11 1.07% 7 1.91% 8 3.16% 302 1.75%
14 70 3.35% 59 4.18% 39 3.78% 12 3.27% 13 5.14% 699 4.05%
15 10 0.48% 7 0.50% 5 0.48% 4 1.09% 5 1.98% 69 0.40%
16 105 5.02% 62 4.39% 42 4.07% 16 4.36% 16 6.32% 636 3.69%
17 77 3.68% 47 3.33% 30 2.91% 18 4.90% 18 7.11% 476 2.76%
18 129 6.17% 89 6.30% 66 6.40% 22 5.99% 20 7.91% 918 5.32%
19 29 1.39% 18 1.27% 13 1.26% 8 2.18% 8 3.16% 437 2.54%
20 110 5.26% 67 4.74% 39 3.78% 14 3.81% 17 6.72% 795 4.61%
21 65 3.11% 46 3.26% 29 2.81% 14 3.81% 16 6.32% 523 3.03%
22 62 2.97% 42 2.97% 25 2.42% 9 2.45% 11 4.35% 434 2.52%
23 41 1.96% 25 1.77% 17 1.65% 9 2.45% 8 3.16% 259 1.50%
24 76 3.63% 59 4.18% 45 4.36% 10 2.72% 10 3.95% 871 5.05%
25 23 1.10% 16 1.13% 10 0.97% 7 1.91% 8 3.16% 341 1.98%
26 28 1.34% 17 1.20% 13 1.26% 6 1.63% 8 3.16% 259 1.50%
27 80 3.83% 39 2.76% 42 4.07% 17 4.63% 13 5.14% 617 3.58%
28 112 5.36% 77 5.45% 55 5.33% 20 5.45% 20 7.91% 898 5.21%
29 201 9.61% 116 8.21% 96 9.30% 17 4.63% 17 6.72% 1206 7.00%
30 152 7.27% 137 9.70% 129 12.50% 13 3.54% 10 3.95% 1318 7.64%

Hodinové využitie za September 2009

Hodinové štatistiky za September 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 1 52 2.49% 1 30 2.12% 0 29 2.81% 12 374 2.17%
1 1 33 1.58% 0 24 1.70% 0 16 1.55% 7 220 1.27%
2 1 32 1.53% 0 16 1.13% 0 23 2.23% 8 235 1.36%
3 1 30 1.43% 0 24 1.70% 0 23 2.23% 20 608 3.53%
4 2 63 3.01% 1 40 2.83% 1 37 3.59% 18 547 3.17%
5 0 22 1.05% 0 16 1.13% 0 13 1.26% 8 253 1.47%
6 1 41 1.96% 1 30 2.12% 0 26 2.52% 22 667 3.87%
7 1 46 2.20% 1 41 2.90% 0 28 2.71% 17 511 2.97%
8 2 70 3.35% 1 38 2.69% 0 27 2.62% 18 526 3.05%
9 2 80 3.83% 1 55 3.89% 1 33 3.20% 21 626 3.63%
10 6 209 10.00% 3 114 8.07% 2 85 8.24% 47 1404 8.14%
11 3 111 5.31% 2 74 5.24% 1 53 5.14% 29 873 5.06%
12 3 112 5.36% 3 93 6.58% 1 53 5.14% 37 1115 6.47%
13 3 105 5.02% 2 77 5.45% 1 47 4.55% 32 968 5.61%
14 4 147 7.03% 3 113 8.00% 2 77 7.46% 44 1325 7.69%
15 3 91 4.35% 2 71 5.02% 1 51 4.94% 36 1090 6.32%
16 5 179 8.56% 4 128 9.06% 3 97 9.40% 46 1382 8.01%
17 3 110 5.26% 2 60 4.25% 1 44 4.26% 22 657 3.81%
18 3 102 4.88% 2 73 5.17% 1 54 5.23% 25 762 4.42%
19 3 98 4.69% 1 56 3.96% 1 38 3.68% 19 568 3.30%
20 2 88 4.21% 2 61 4.32% 1 42 4.07% 21 645 3.74%
21 3 91 4.35% 1 56 3.96% 1 39 3.78% 19 558 3.24%
22 3 112 5.36% 2 77 5.45% 1 56 5.43% 29 861 5.00%
23 2 67 3.20% 1 46 3.26% 1 41 3.97% 16 465 2.70%

Naj 30 z 44 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 965 46.15% 9792 56.80% /
2 223 10.66% 115 0.67% /ZakazNahrat.js
3 9 0.43% 87 0.50% /access/
4 9 0.43% 536 3.11% /access/usage_200905.html
5 8 0.38% 391 2.27% /access/usage_200903.html
6 6 0.29% 547 3.17% /access/usage_200901.html
7 5 0.24% 5 0.03% /access/ctry_usage_200904.png
8 4 0.19% 5 0.03% /access/ctry_usage_200903.png
9 4 0.19% 4 0.02% /access/hourly_usage_200901.png
10 4 0.19% 12 0.07% /access/usage.png
11 4 0.19% 364 2.11% /access/usage_200812.html
12 3 0.14% 4 0.03% /access/ctry_usage_200811.png
13 3 0.14% 9 0.05% /access/ctry_usage_200901.png
14 3 0.14% 3 0.02% /access/daily_usage_200811.png
15 3 0.14% 7 0.04% /access/daily_usage_200901.png
16 3 0.14% 4 0.02% /access/daily_usage_200903.png
17 3 0.14% 4 0.02% /access/daily_usage_200904.png
18 3 0.14% 2 0.01% /access/hourly_usage_200811.png
19 3 0.14% 0 0.00% /access/hourly_usage_200812.png
20 3 0.14% 2 0.01% /access/hourly_usage_200903.png
21 3 0.14% 2 0.01% /access/hourly_usage_200904.png
22 3 0.14% 214 1.24% /access/usage_200904.html
23 3 0.14% 355 2.06% /access/usage_200906.html
24 2 0.10% 5 0.03% /access/ctry_usage_200905.png
25 2 0.10% 9 0.05% /access/ctry_usage_200906.png
26 2 0.10% 0 0.00% /access/daily_usage_200810.png
27 2 0.10% 4 0.02% /access/daily_usage_200905.png
28 2 0.10% 8 0.05% /access/daily_usage_200906.png
29 2 0.10% 5 0.03% /access/hourly_usage_200906.png
30 2 0.10% 183 1.06% /access/usage_200902.html

Naj 10 z 44 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 965 46.15% 9792 56.80% /
2 6 0.29% 547 3.17% /access/usage_200901.html
3 9 0.43% 536 3.11% /access/usage_200905.html
4 8 0.38% 391 2.27% /access/usage_200903.html
5 4 0.19% 364 2.11% /access/usage_200812.html
6 3 0.14% 355 2.06% /access/usage_200906.html
7 2 0.10% 234 1.36% /access/usage_200907.html
8 3 0.14% 214 1.24% /access/usage_200904.html
9 2 0.10% 200 1.16% /access/usage_200909.html
10 2 0.10% 183 1.06% /access/usage_200902.html

Naj 10 z 14 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 965 46.15% 322 88.46% /
2 9 0.43% 8 2.20% /access/usage_200905.html
3 8 0.38% 7 1.92% /access/usage_200903.html
4 9 0.43% 5 1.37% /access/
5 6 0.29% 5 1.37% /access/usage_200901.html
6 4 0.19% 4 1.10% /access/usage_200812.html
7 3 0.14% 3 0.82% /access/usage_200904.html
8 3 0.14% 3 0.82% /access/usage_200906.html
9 2 0.10% 2 0.55% /access/usage_200909.html
10 1 0.05% 1 0.27% /access/usage_200810.html

Naj 10 z 14 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 965 46.15% 318 87.36% /
2 9 0.43% 9 2.47% /access/usage_200905.html
3 8 0.38% 8 2.20% /access/usage_200903.html
4 9 0.43% 7 1.92% /access/
5 6 0.29% 6 1.65% /access/usage_200901.html
6 3 0.14% 3 0.82% /access/usage_200906.html
7 4 0.19% 2 0.55% /access/usage_200812.html
8 2 0.10% 2 0.55% /access/usage_200902.html
9 3 0.14% 2 0.55% /access/usage_200904.html
10 2 0.10% 2 0.55% /access/usage_200907.html

Naj 30 z 253 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 121 5.79% 121 8.56% 1144 6.63% 6 1.63% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
2 97 4.64% 46 3.26% 1683 9.76% 43 11.72% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
3 88 4.21% 35 2.48% 411 2.38% 2 0.54% host-77-247-224-24.isper.sk
4 52 2.49% 28 1.98% 364 2.11% 7 1.91% chello089173040141.chello.sk
5 34 1.63% 2 0.14% 15 0.09% 2 0.54% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
6 32 1.53% 31 2.19% 322 1.87% 2 0.54% adsl-dyn193.78-98-58.t-com.sk
7 30 1.43% 24 1.70% 344 1.99% 5 1.36% stip-static-host202.telecom.sk
8 28 1.34% 15 1.06% 153 0.89% 5 1.36% 147.213.67.7
9 28 1.34% 0 0.00% 6 0.03% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
10 23 1.10% 20 1.42% 206 1.19% 3 0.82% 217.64.5.39
11 23 1.10% 19 1.34% 202 1.17% 1 0.27% adsl-dyn240.78-99-176.t-com.sk
12 21 1.00% 5 0.35% 54 0.32% 1 0.27% 217.12.49.50
13 19 0.91% 4 0.28% 58 0.34% 1 0.27% static-dsl-162.213-160-176.telecom.sk
14 18 0.86% 10 0.71% 104 0.60% 3 0.82% adsl-d6.84-47-77.t-com.sk
15 17 0.81% 11 0.78% 112 0.65% 2 0.54% adsl-dyn206.78-98-75.t-com.sk
16 16 0.77% 15 1.06% 156 0.90% 2 0.54% adsl-dyn103.78-99-226.t-com.sk
17 15 0.72% 11 0.78% 111 0.64% 1 0.27% 91.194.202.5
18 15 0.72% 11 0.78% 117 0.68% 1 0.27% chello085216152208.chello.sk
19 14 0.67% 14 0.99% 132 0.77% 2 0.54% 137-42-113-92.pool.ukrtel.net
20 14 0.67% 8 0.57% 93 0.54% 2 0.54% icm218138-orange.orange.sk
21 14 0.67% 13 0.92% 132 0.77% 2 0.54% lbrat1-18-224.wmx.sk
22 14 0.67% 7 0.50% 68 0.39% 7 1.91% spider40.yandex.ru
23 13 0.62% 13 0.92% 123 0.71% 2 0.54% 204-7-113-92.pool.ukrtel.net
24 13 0.62% 6 0.42% 66 0.38% 1 0.27% 83-168-154-34.adsl.swan.sk
25 13 0.62% 5 0.35% 48 0.28% 3 0.82% adsl-d154.84-47-81.t-com.sk
26 13 0.62% 9 0.64% 97 0.57% 5 1.36% b3090882.crawl.yahoo.net
27 13 0.62% 11 0.78% 115 0.67% 2 0.54% crawl9.dotnetdotcom.org
28 12 0.57% 8 0.57% 86 0.50% 2 0.54% adsl-dyn138.91-127-139.t-com.sk
29 12 0.57% 8 0.57% 87 0.50% 1 0.27% adsl-dyn40.91-127-196.t-com.sk
30 12 0.57% 8 0.57% 95 0.55% 1 0.27% chello089173049009.chello.sk

Naj 10 z 253 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 97 4.64% 46 3.26% 1683 9.76% 43 11.72% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
2 121 5.79% 121 8.56% 1144 6.63% 6 1.63% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
3 88 4.21% 35 2.48% 411 2.38% 2 0.54% host-77-247-224-24.isper.sk
4 52 2.49% 28 1.98% 364 2.11% 7 1.91% chello089173040141.chello.sk
5 30 1.43% 24 1.70% 344 1.99% 5 1.36% stip-static-host202.telecom.sk
6 32 1.53% 31 2.19% 322 1.87% 2 0.54% adsl-dyn193.78-98-58.t-com.sk
7 23 1.10% 20 1.42% 206 1.19% 3 0.82% 217.64.5.39
8 23 1.10% 19 1.34% 202 1.17% 1 0.27% adsl-dyn240.78-99-176.t-com.sk
9 5 0.24% 3 0.21% 200 1.16% 2 0.54% ec2-67-202-15-176.compute-1.amazonaws.com
10 2 0.10% 2 0.14% 198 1.15% 1 0.27% ultraxml.info

Naj 18 z 31 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 148 7.08% http://snipermart.com/i1yx86i77x8k.html
2 126 6.03% http://www.google.sk/search
3 15 0.72% http://www.google.sk/url
4 12 0.57% http://209.85.129.132/search
5 12 0.57% http://www.google.com/search
6 7 0.33% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
7 6 0.29% http://naj.sk/Web/39500/
8 3 0.14% http://www.e-katalog.sk/frazy/
9 2 0.10% http://www.chimehost.com
10 1 0.05% http://209.85.135.132/search
11 1 0.05% http://guide.opendns.com/99231006/manŞelskå+poradňa/
12 1 0.05% http://search.centrum.sk/fulltext/
13 1 0.05% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
14 1 0.05% http://www.bing.com/search
15 1 0.05% http://www.google.cz/search
16 1 0.05% http://www.google.sk/custom
17 1 0.05% http://www.google.sk/m/search
18 1 0.05% http://www.netcraft.com/survey/

Naj 20 z 47 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 62 40.26% manŞelskå poradňa
2 23 14.94% manzelska poradna
3 6 3.90% manĹželska poradna
4 4 2.60% manzelske poradenstvo
5 4 2.60% manĹželskĂĄ poradna
6 3 1.95% manŞelskå poradňa bratislava
7 3 1.95% manĹželskĂŠ poradenstvo
8 2 1.30% 160.218.160.162
9 2 1.30% asociåcia manŞelských poradcov
10 2 1.30% lubica tomankova
11 2 1.30% manzelska poradna hambalek
12 2 1.30% manzelskaporadna
13 2 1.30% poradca rodinne vztahy
14 2 1.30% poradenstvo manĹželskĂŠ
15 2 1.30% www.manzelska-poradna.sk
16 2 1.30% www.manzelskaporadna.sk
17 1 0.65% a48.levonet.le.cust.gts.sk
18 1 0.65% asociåcia manŞelských a rodinný poradcov a sociålnych pracovníkov
19 1 0.65% asociĂĄcia poradcov a sociĂĄlych pracovnĂ­kov
20 1 0.65% dobra manzelska poradna

Naj 15 z 28 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 857 40.99% Mozilla/5.0
2 371 17.74% MSIE 7.0
3 280 13.39% MSIE 6.0
4 210 10.04% MSIE 8.0
5 79 3.78% Googlebot/2.1
6 59 2.82% Googlebot-Image/1.0
7 41 1.96% Opera 9.6
8 35 1.67% Yahoo! Slurp/3.0
9 30 1.43% Yahoo! Slurp
10 27 1.29% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 18 0.86% Opera 9.5
12 17 0.81% Win16
13 13 0.62% DotBot/1.1
14 9 0.43% MSIE 5.0
15 7 0.33% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)

Využitie podľa krajiny September 2009

Naj 14 z 14 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 1268 60.64% 880 62.28% 9567 55.49% Slovenska republika
2 279 13.34% 193 13.66% 2090 12.12% Nezistena/neznama
3 249 11.91% 107 7.57% 2796 16.22% Komercna (com)
4 218 10.43% 188 13.31% 2066 11.99% Siet (net)
5 17 0.81% 9 0.64% 87 0.50% Ruska federacia
6 14 0.67% 6 0.42% 60 0.35% Ceska republika
7 13 0.62% 11 0.78% 115 0.67% Neziskova organizacia (org)
8 8 0.38% 8 0.57% 142 0.82% Rakusko
9 6 0.29% 3 0.21% 29 0.17% Seychelles
10 5 0.24% 4 0.28% 39 0.23% Zastaralo Arpanet (arpa)
11 5 0.24% 3 0.21% 31 0.18% Velka Britania (UK)
12 4 0.19% 2 0.14% 19 0.11% Madarsko
13 3 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Hongkong
14 2 0.10% 2 0.14% 198 1.15% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21