Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2011
Generované 02-Jul-2011 03:50 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2011
Celkom zásahov 5589
Celkom súborov 4080
celkom strán 2833
celkom návštev 1334
Celkom kBytov 107531
Celkom jedinečných miest 584
Celkom jedinečných URL-iek 115
Celkom jedinečných odkazovačov 60
Celkom jedinečných Browsrov 64
. priem max
Zásahov za hodinu 7 74
Zásahov za deň 186 395
Súborov za deň 136 319
Stránok za deň 94 224
Miest za deň 19 47
Návštev za deň 44 57
kBytov za deň 3584 11673
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 73.00% 4080
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 10
Code 304 - Not Modified 3.94% 220
Code 404 - Not Found 22.88% 1279

Denné využitie za Jún 2011

Denné štatistiky za Jún 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 102 1.83% 66 1.62% 37 1.31% 18 1.35% 21 3.60% 1580 1.47%
2 231 4.13% 180 4.41% 131 4.62% 56 4.20% 47 8.05% 8105 7.54%
3 194 3.47% 159 3.90% 119 4.20% 50 3.75% 32 5.48% 6811 6.33%
4 158 2.83% 124 3.04% 85 3.00% 36 2.70% 35 5.99% 3177 2.95%
5 195 3.49% 156 3.82% 100 3.53% 41 3.07% 28 4.79% 3699 3.44%
6 186 3.33% 124 3.04% 84 2.97% 47 3.52% 41 7.02% 1477 1.37%
7 176 3.15% 126 3.09% 74 2.61% 44 3.30% 38 6.51% 1468 1.37%
8 191 3.42% 151 3.70% 98 3.46% 43 3.22% 36 6.16% 3478 3.23%
9 244 4.37% 141 3.46% 133 4.69% 57 4.27% 45 7.71% 3074 2.86%
10 206 3.69% 154 3.77% 116 4.09% 53 3.97% 31 5.31% 5765 5.36%
11 191 3.42% 140 3.43% 114 4.02% 47 3.52% 30 5.14% 2221 2.07%
12 395 7.07% 319 7.82% 224 7.91% 54 4.05% 38 6.51% 11673 10.86%
13 148 2.65% 115 2.82% 85 3.00% 51 3.82% 34 5.82% 2454 2.28%
14 258 4.62% 185 4.53% 109 3.85% 55 4.12% 44 7.53% 4375 4.07%
15 183 3.27% 121 2.97% 80 2.82% 41 3.07% 38 6.51% 1785 1.66%
16 140 2.50% 100 2.45% 69 2.44% 42 3.15% 33 5.65% 2774 2.58%
17 220 3.94% 170 4.17% 118 4.17% 43 3.22% 40 6.85% 5722 5.32%
18 147 2.63% 116 2.84% 101 3.57% 47 3.52% 36 6.16% 4704 4.37%
19 97 1.74% 62 1.52% 57 2.01% 43 3.22% 25 4.28% 1875 1.74%
20 221 3.95% 164 4.02% 89 3.14% 42 3.15% 35 5.99% 3877 3.61%
21 172 3.08% 121 2.97% 56 1.98% 41 3.07% 37 6.34% 2251 2.09%
22 189 3.38% 130 3.19% 97 3.42% 39 2.92% 31 5.31% 1965 1.83%
23 283 5.06% 227 5.56% 140 4.94% 42 3.15% 35 5.99% 6289 5.85%
24 172 3.08% 120 2.94% 84 2.97% 50 3.75% 36 6.16% 2731 2.54%
25 78 1.40% 48 1.18% 48 1.69% 31 2.32% 23 3.94% 1796 1.67%
26 174 3.11% 115 2.82% 74 2.61% 39 2.92% 30 5.14% 2133 1.98%
27 180 3.22% 128 3.14% 82 2.89% 48 3.60% 36 6.16% 2352 2.19%
28 182 3.26% 123 3.01% 85 3.00% 50 3.75% 41 7.02% 3757 3.49%
29 197 3.52% 144 3.53% 98 3.46% 49 3.67% 41 7.02% 2608 2.43%
30 79 1.41% 51 1.25% 46 1.62% 37 2.77% 27 4.62% 1554 1.45%

Hodinové využitie za Jún 2011

Hodinové štatistiky za Jún 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 4 135 2.42% 2 89 2.18% 2 82 2.89% 92 2768 2.57%
1 3 109 1.95% 2 80 1.96% 2 85 3.00% 96 2871 2.67%
2 6 209 3.74% 5 172 4.22% 3 112 3.95% 253 7586 7.05%
3 5 167 2.99% 4 140 3.43% 4 136 4.80% 152 4573 4.25%
4 7 222 3.97% 6 199 4.88% 4 122 4.31% 247 7397 6.88%
5 3 103 1.84% 2 73 1.79% 2 60 2.12% 98 2929 2.72%
6 6 190 3.40% 5 157 3.85% 3 104 3.67% 226 6792 6.32%
7 5 155 2.77% 4 124 3.04% 2 73 2.58% 78 2342 2.18%
8 7 213 3.81% 5 154 3.77% 2 85 3.00% 136 4085 3.80%
9 9 275 4.92% 6 194 4.75% 4 121 4.27% 117 3520 3.27%
10 11 336 6.01% 8 246 6.03% 5 167 5.89% 163 4887 4.54%
11 8 250 4.47% 6 186 4.56% 3 116 4.09% 117 3498 3.25%
12 12 370 6.62% 8 259 6.35% 5 170 6.00% 226 6771 6.30%
13 11 356 6.37% 8 249 6.10% 5 168 5.93% 120 3597 3.34%
14 8 259 4.63% 6 191 4.68% 4 125 4.41% 201 6021 5.60%
15 10 304 5.44% 7 239 5.86% 5 163 5.75% 322 9668 8.99%
16 12 386 6.91% 9 273 6.69% 6 194 6.85% 190 5714 5.31%
17 7 219 3.92% 5 150 3.68% 3 99 3.49% 82 2468 2.30%
18 7 228 4.08% 5 154 3.77% 3 101 3.57% 141 4229 3.93%
19 7 215 3.85% 4 143 3.50% 3 112 3.95% 85 2543 2.37%
20 7 219 3.92% 4 146 3.58% 2 87 3.07% 85 2560 2.38%
21 6 197 3.52% 4 136 3.33% 3 91 3.21% 85 2561 2.38%
22 10 310 5.55% 7 222 5.44% 5 168 5.93% 146 4382 4.07%
23 5 162 2.90% 3 104 2.55% 3 92 3.25% 126 3768 3.50%

Naj 30 z 115 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 2006 35.89% 22353 20.79% /
2 384 6.87% 206 0.19% /ZakazNahrat.js
3 92 1.65% 901 0.84% /access/
4 49 0.88% 5685 5.29% /access/usage_201011.html
5 46 0.82% 4591 4.27% /access/usage_201103.html
6 43 0.77% 4770 4.44% /access/usage_201010.html
7 41 0.73% 4468 4.15% /access/usage_201008.html
8 40 0.72% 4278 3.98% /access/usage_201007.html
9 38 0.68% 4204 3.91% /access/usage_201009.html
10 34 0.61% 3646 3.39% /access/usage_201102.html
11 32 0.57% 3258 3.03% /access/usage_201006.html
12 32 0.57% 3779 3.51% /access/usage_201101.html
13 32 0.57% 3483 3.24% /access/usage_201104.html
14 31 0.55% 3514 3.27% /access/usage_201105.html
15 28 0.50% 3348 3.11% /access/usage_201012.html
16 24 0.43% 2879 2.68% /access/usage_201004.html
17 21 0.38% 2051 1.91% /access/usage_201001.html
18 21 0.38% 2225 2.07% /access/usage_201002.html
19 21 0.38% 1923 1.79% /access/usage_201005.html
20 19 0.34% 2270 2.11% /access/usage_201003.html
21 19 0.34% 2007 1.87% /access/usage_201106.html
22 18 0.32% 55 0.05% /access/usage.png
23 15 0.27% 86 0.08% /access/ctry_usage_201102.png
24 13 0.23% 62 0.06% /access/ctry_usage_201007.png
25 13 0.23% 1177 1.09% /access/usage_200904.html
26 13 0.23% 1372 1.28% /access/usage_200912.html
27 12 0.21% 63 0.06% /access/ctry_usage_201008.png
28 12 0.21% 69 0.06% /access/ctry_usage_201009.png
29 12 0.21% 70 0.06% /access/ctry_usage_201011.png
30 12 0.21% 65 0.06% /access/ctry_usage_201101.png

Naj 10 z 115 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 2006 35.89% 22353 20.79% /
2 49 0.88% 5685 5.29% /access/usage_201011.html
3 43 0.77% 4770 4.44% /access/usage_201010.html
4 46 0.82% 4591 4.27% /access/usage_201103.html
5 41 0.73% 4468 4.15% /access/usage_201008.html
6 40 0.72% 4278 3.98% /access/usage_201007.html
7 38 0.68% 4204 3.91% /access/usage_201009.html
8 32 0.57% 3779 3.51% /access/usage_201101.html
9 34 0.61% 3646 3.39% /access/usage_201102.html
10 31 0.55% 3514 3.27% /access/usage_201105.html

Naj 10 z 35 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2006 35.89% 952 71.58% /
2 92 1.65% 57 4.29% /access/
3 49 0.88% 27 2.03% /access/usage_201011.html
4 46 0.82% 23 1.73% /access/usage_201103.html
5 43 0.77% 20 1.50% /access/usage_201010.html
6 31 0.55% 19 1.43% /access/usage_201105.html
7 32 0.57% 18 1.35% /access/usage_201006.html
8 40 0.72% 18 1.35% /access/usage_201007.html
9 34 0.61% 17 1.28% /access/usage_201102.html
10 32 0.57% 17 1.28% /access/usage_201104.html

Naj 10 z 35 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2006 35.89% 944 71.03% /
2 92 1.65% 47 3.54% /access/
3 49 0.88% 26 1.96% /access/usage_201011.html
4 46 0.82% 23 1.73% /access/usage_201103.html
5 32 0.57% 19 1.43% /access/usage_201006.html
6 43 0.77% 19 1.43% /access/usage_201010.html
7 32 0.57% 19 1.43% /access/usage_201104.html
8 31 0.55% 19 1.43% /access/usage_201105.html
9 41 0.73% 17 1.28% /access/usage_201008.html
10 34 0.61% 17 1.28% /access/usage_201102.html

Naj 30 z 584 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 225 4.03% 225 5.51% 2185 2.03% 86 6.45% colossus.websupport.sk
2 124 2.22% 82 2.01% 4548 4.23% 77 5.77% b3091075.crawl.yahoo.net
3 118 2.11% 111 2.72% 1263 1.17% 4 0.30% sticker01.yandex.ru
4 117 2.09% 60 1.47% 281 0.26% 0 0.00% moku.jyxo.com
5 104 1.86% 44 1.08% 2494 2.32% 71 5.32% spider98.yandex.ru
6 92 1.65% 91 2.23% 3250 3.02% 3 0.22% ip75-41-210-87.adsl2.static.versatel.nl
7 80 1.43% 54 1.32% 3940 3.66% 41 3.07% b3091024.crawl.yahoo.net
8 74 1.32% 49 1.20% 483 0.45% 14 1.05% sticker00.yandex.ru
9 62 1.11% 58 1.42% 5126 4.77% 5 0.37% 212.113.37.106
10 60 1.07% 60 1.47% 6475 6.02% 6 0.45% 178.205.36.156
11 55 0.98% 54 1.32% 1722 1.60% 2 0.15% ip-81-11-221-153.dsl.scarlet.be
12 54 0.97% 53 1.30% 1710 1.59% 2 0.15% 31-151-16-219.dynamic.upc.nl
13 54 0.97% 53 1.30% 1688 1.57% 2 0.15% dial-109-230-45-67.orange.sk
14 52 0.93% 52 1.27% 505 0.47% 28 2.10% server.zoznam.sk
15 49 0.88% 46 1.13% 2827 2.63% 45 3.37% 77-20-40-173-dynip.superkabel.de
16 49 0.88% 49 1.20% 1674 1.56% 2 0.15% g191239.upc-g.chello.nl
17 48 0.86% 31 0.76% 3147 2.93% 14 1.05% fulltextrobot.seznam.cz
18 46 0.82% 4 0.10% 16 0.01% 0 0.00% imparser08.yandex.ru
19 44 0.79% 40 0.98% 3594 3.34% 4 0.30% mogami.jyxo.com
20 43 0.77% 42 1.03% 1596 1.48% 1 0.07% 109.34.40.88
21 43 0.77% 42 1.03% 1576 1.47% 1 0.07% 62-87-96-73.red-acceso.airtel.net
22 43 0.77% 41 1.00% 2430 2.26% 35 2.62% 77-21-146-155-dynip.superkabel.de
23 43 0.77% 42 1.03% 1592 1.48% 1 0.07% adsl92-82-226-185.romtelecom.net
24 42 0.75% 41 1.00% 1559 1.45% 1 0.07% 89.123.43.147
25 38 0.68% 37 0.91% 1417 1.32% 36 2.70% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
26 37 0.66% 30 0.74% 300 0.28% 4 0.30% nat.mag-net.sk
27 37 0.66% 17 0.42% 196 0.18% 1 0.07% orange-sk-239-242.orange.sk
28 36 0.64% 31 0.76% 1557 1.45% 30 2.25% 77-20-40-82-dynip.superkabel.de
29 32 0.57% 1 0.02% 10 0.01% 1 0.07% 38.111.147.84
30 32 0.57% 21 0.51% 235 0.22% 3 0.22% chello085216255047.chello.sk

Naj 10 z 584 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 60 1.07% 60 1.47% 6475 6.02% 6 0.45% 178.205.36.156
2 62 1.11% 58 1.42% 5126 4.77% 5 0.37% 212.113.37.106
3 124 2.22% 82 2.01% 4548 4.23% 77 5.77% b3091075.crawl.yahoo.net
4 80 1.43% 54 1.32% 3940 3.66% 41 3.07% b3091024.crawl.yahoo.net
5 44 0.79% 40 0.98% 3594 3.34% 4 0.30% mogami.jyxo.com
6 92 1.65% 91 2.23% 3250 3.02% 3 0.22% ip75-41-210-87.adsl2.static.versatel.nl
7 48 0.86% 31 0.76% 3147 2.93% 14 1.05% fulltextrobot.seznam.cz
8 49 0.88% 46 1.13% 2827 2.63% 45 3.37% 77-20-40-173-dynip.superkabel.de
9 104 1.86% 44 1.08% 2494 2.32% 71 5.32% spider98.yandex.ru
10 43 0.77% 41 1.00% 2430 2.26% 35 2.62% 77-21-146-155-dynip.superkabel.de

Naj 30 z 60 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 174 3.11% http://www.google.sk/url
2 89 1.59% http://www.google.sk/search
3 20 0.36% http://www.google.com/url
4 15 0.27% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 7 0.13% http://www.facebook.com/l.php
6 6 0.11% http://stroke.sk/
7 6 0.11% http://www.google.com/search
8 5 0.09% http://www.google.sk/m
9 4 0.07% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
10 4 0.07% http://yandex.ru/yandsearch
11 3 0.05% http://www.best.sk/www/ZdraviePsychika.htm
12 3 0.05% http://www.google.com/m
13 2 0.04% http://industrialuninterruptiblepowersupply.com
14 2 0.04% http://industrialuninterruptiblepowersupply.com/12-volt-powered-mini-tesla-coil
15 2 0.04% http://industrialuninterruptiblepowersupply.com/1988-bayliner-3818
16 2 0.04% http://search.icq.com/search/results.php
17 2 0.04% http://www.bdbrandprotect.com
18 2 0.04% http://www.bestherbalhigh.com/
19 2 0.04% http://www.google.com/cse
20 2 0.04% http://www.google.com/m/search
21 2 0.04% http://www.google.sk/
22 2 0.04% http://www.google.sk/imgres
23 2 0.04% http://www.psychologia.sk/empatia/
24 2 0.04% http://www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/A-Z-Zdruzenia-neziskove-organizacie/sekcia.fcgi
25 2 0.04% www.brandimensions.com
26 1 0.02% http://best.sk/www/Kluby.htm
27 1 0.02% http://hladaj.atlas.sk/fulltext/
28 1 0.02% http://manzelskaporadna.spsl.sk/
29 1 0.02% http://skdomeny.net/
30 1 0.02% http://slovenskedomeny.net/

Naj 20 z 160 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 65 21.31% manŞelskå poradňa
2 13 4.26% manzelska poradna
3 9 2.95% manŞelskå poradňa bratislava
4 9 2.95% manŞelskå poradňa nitra
5 6 1.97% manželská poradňa lučenec
6 4 1.31% ivan valkovič
7 4 1.31% manželská poradňa trenčín
8 4 1.31% manŞelskå poradňa zvolen
9 3 0.98% manzelska poradna nitra
10 3 0.98% manŞelskå poradňa banskå bystrica
11 3 0.98% manŞelskå poradňa levice
12 3 0.98% manŞelskå poradňa liptovský mikulåť
13 3 0.98% manŞelskå poradňa Şilina
14 3 0.98% manĹželskĂŠ poradenstvo
15 3 0.98% nataĹĄa fottovĂĄ
16 2 0.66% ako sa staż manŞelským poradcom
17 2 0.66% asociåcia rodinných poradcov
18 2 0.66% domankusova nitra poradna
19 2 0.66% ivan valkovic
20 2 0.66% ivan valkovič kauč

Naj 15 z 64 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1807 32.33% Mozilla/5.0
2 664 11.88% MSIE 8.0
3 302 5.40% YandexBot/3.0
4 249 4.46% Yahoo! Slurp
5 190 3.40% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
6 165 2.95% Googlebot/2.1
7 161 2.88% Jyxobot/1
8 159 2.84% Opera 9.8
9 149 2.67% MSIE 7.0
10 138 2.47% MSIE 6.0
11 138 2.47% bingbot/2.0
12 117 2.09% MSIE 9.0
13 109 1.95% Java/1.6.0_04
14 92 1.65% Java/1.4.1_04
15 62 1.11% SiteBot/0.1

Využitie podľa krajiny Jún 2011

Naj 20 z 20 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2633 47.11% 1898 46.52% 20872 19.41% Slovenska republika
2 799 14.30% 623 15.27% 26266 24.43% Nezistena/neznama
3 669 11.97% 382 9.36% 12743 11.85% Komercna (com)
4 421 7.53% 321 7.87% 15940 14.82% Siet (net)
5 380 6.80% 242 5.93% 6631 6.17% Ruska federacia
6 257 4.60% 236 5.78% 12584 11.70% Nemecko
7 195 3.49% 193 4.73% 6634 6.17% Holandsko
8 78 1.40% 55 1.35% 3432 3.19% Ceska republika
9 55 0.98% 54 1.32% 1722 1.60% Belgicko
10 40 0.72% 37 0.91% 193 0.18% Kanada
11 17 0.30% 10 0.25% 112 0.10% Zastaralo Arpanet (arpa)
12 15 0.27% 10 0.25% 103 0.10% Irsko
13 7 0.13% 7 0.17% 68 0.06% Neziskova organizacia (org)
14 6 0.11% 3 0.07% 30 0.03% Japonsko
15 5 0.09% 3 0.07% 37 0.03% Velka Britania (UK)
16 4 0.07% 1 0.02% 4 0.00% Svajciarsko
17 4 0.07% 2 0.05% 20 0.02% Seychelles
18 2 0.04% 1 0.02% 10 0.01% Norsko
19 1 0.02% 1 0.02% 10 0.01% Moldova
20 1 0.02% 1 0.02% 121 0.11% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.21