Asociácia manželských a rodinných poradcov

  

Kontakt | Wap  

ČO JE MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVO


Manželské a rodinné poradenstvo je špecializovaným odborom, ktorý predstavuje aplikáciu psychologických postupov pri práci s problémami v medziľudských vzťahoch, najmä s problémami v rodinách a medzi partnermi. Poradenstvo je chápané ako forma pomoci človeku, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácii. Manželský a rodinný poradca poskytuje psychologické, sociálne a sociálno-právne poradenstvo jednotlivcom, partnerským párom, snúbencom, manželom a rodinám v náročnom životnom období. Poradenstvo je zamerané na zvládanie problémov v medziľudských vzťahoch, na zvládanie osobných alebo generačných sporov, rozvodov a porozvodových ťažkostí, výchovných a problémov s deťmi a adolescentmi. Je vhodné aj ako spôsob intervencie pri intímnych problémoch páru, pri žiarlivosti, nevere, alebo závislostí v rodine. Dôležitou súčasťou práce je aj sprostredkovávanie dohôd, a to predovšetkým o výchove detí a usporiadaní vzájomných vzťahov.

Klientelu manželského a rodinného poradcu predstavujú rodiny, manželské a partnerské dvojice aj jednotlivci, ktorí prezentujú svoje ťažkosti ako životní problémy a nežiadajú liečbu duševného ochorenia. Manželské a rodinné poradenstvo sa opiera najmä o teórie a techniky psychoterapie a o systémový prístup k medziľudským vzťahom.

Pretože psychologická diagnostika nepredstavuje nevyhnutnú súčasť manželského a rodinného poradenstva, je tento obor otvorený okrem psychológov aj absolventom ďalších oborov vysokoškolského štúdia, najmä humanitných fakúlt a medicíny. Títo poradcovia však nepoužívajú označení "psychológ", ktorý verejnosti signalizuje aj psychodiagnostické kompetencie, viazané na absolvovanie úplného vysokoškolského psychologického vzdelania.Mohlo by vás zaujímať: Impotencia.sk | Neplodnost.sk | FreeJob.sk | EMPATIA Bulletín


Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © AMRPaSP SR, 2009 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET

Pridať medzi obľúbené | Nastaviť ako východziu stránku

Štatistika návštevnosti